כפוף לאישור החברה המממנת, החזר חודשי תלוי בגובה המקדמה, בכפוף לתקנון, עד גמר המלאי, תמונה להמחשה בלבד , טלח.