כפוף לאישור תקינות אשראי, המחיר החודשי לא כולל אגרת רישוי, ט.ל.ח

כפוף לאישור תקינות אשראי, המחיר החודשי לא כולל אגרת רישוי, ט.ל.ח