בכפוף לאישור החברה הממנת,תלוי בגובה המקדמה בכפוף לתקנון,
כפוף לתנאי המצבע ומחיר העסקה,עד גמר המלאי. ט.ל.ח

לחצור כאן
לחיוג מהיר

בכפוף לאישור החברה הממנת,תלוי בגובה המקדמה בכפוף לתקנון,כפוף לתנאי המצבע ומחיר העסקה,עד גמר המלאי. ט.ל.ח